Jsme základním řídícím organizačním správním
prvkem v holdingovém systému.

O společnosti

Společnost byla založena v roce 2012 na základě rostoucích potřeb koordinovat a spravovat podnikatelský systém rodiny, který se do té doby rozvíjel od roku 1997 prostřednictvím obchodní společnosti HAKUS a.s., která se zaměřila především na komodity a technologie svázané se zemědělskou prvovýrobou a zpracováním zemědělských produktů. V roce 2008 se rodina více propojila s výrobní společností MBB Technik spol. s r.o., jejíž podnikání doprovázela od samého vzniku v roce 1995 a tak tuto výrobní společnost zaměřenou na nástrojářskou produkci, výrobu lisovacích nástrojů a licích forem pevně propojila se svým podnikatelským systémem. V roce 2010 pak rodina zakládá v Ruské Federaci společnost OOO MBB GROUP na podporu obchodu a mezinárodní výrobní kooperace mezi Evropskou Unií a Euro-Asijskou Unií.

Filozofie společnosti

Na základě získaných zkušeností preferujeme vysokou odbornost při zpracování strategických záměrů, ekonomických analýz, střednědobých a ročních plánů. V dlouhodobé spolupráci s bankami a finančními institucemi jsme získali potřebné návyky pro žádanou kvalitu při provádění ekonomických analýz, interdisciplinárních rozborů a ekonomické supervize. Vysoká kvalita analytických činností, rozborů, supervize a sebereflexe rodinného holdingu byla prokázána v jeho životě za posledních 18 let několikrát. Například byla skupina schopna eliminovat vážná rizika a dopady ze světové finanční krize v letech 2008-2012, které nejvíce zasáhly výrobní část holdingu. Skupina byla schopna eliminovat dopady z mimořádné a historicky ojedinělé nadúrody chmele v letech 2009-2012, která zasáhla nebývalou silou hlavní komoditní obchodní program skupiny. Skupina se pak byla schopna, v neposlední řadě, na základě výše uvedených činností vyrovnat s dopady z krize vztahů ZÁPAD-RUSKO v letech 2014-2017, která postihla citelně rozhodující teritorium působení holdingu. Nejenže rizika byla eliminována, ale podařilo se naopak vytvořit podmínky pro další kvalitativní a kvantitativní růst skupiny a to až skokového násobného rozměru.

Naše rodina klade v první řadě důraz na kvalitu lidského kapitálu, hlavně vlastních zaměstnanců, na jejich odbornost, profesionalitu a loajálnost při realizaci rodinných podnikatelských programů a strategických záměrů. Jsme rodina, kde inovace a hledání netradičních řešení je tím motorem, který naší tradiční rodinnou skupinu firem žene dál a dál a pomáhá při hledání optimálních cest realizace obchodních a investičních programů.

Máte zájem o spolupráci ? 

Stuna Holding

JSCO

HAKUS

MBB TECHNIK

STUNA SPACE

Sídlo společnosti

Nečišská 451

440 01 Dobroměřice

Czech Republic

 

Obchodní informace

Obchodní rejstřík

Ochrana osobních údajů

 

Kontaktní informace

+420 415 679 995

info@jsco.cz