O společnosti

Společnost se v letech 2012 – 2014 koncentrovala na budování systému správy rodinného podnikatelského systému, na přípravu nových rozvojových programů a projektů a na přípravu a realizaci investic na podporu běžné podnikatelské činnosti jednotlivých společností zapojených do rodinného podnikatelského systému.  

Od té doby se společnost stala  základním řídícím, organizačním a správním prvkem v rodinném podnikatelském systému. Společnost na základě dlouholetého působení v oblasti výroby, zpracování a obchodu jak v zemědělství, tak v průmyslu, získala praktické zkušenosti s organizací a řízením výrobních, obchodních ale i investičních projektů. 

Od roku 2015 se zapojuje do zprostředkování mezinárodní výrobní kooperace a v roce 2018 zahajuje rozvoj vlastních obchodních programů na základě dlouhodobě připravovaných projektů. Rozvíjí NÁPOJOVÝ PROGRAM a PROGRAM SKLO bezprostředně navazující na nápojový program.  A také TECHNOLOGICKÝ (ZELENÝ – EKOLOGICKÝ) PROGRAM zaměřený především do oblasti stoprocentního zpracování tukových surovin pomocí vybraných technologií a logisticko-výrobních center tzv. COLLECTION POINT a do oblasti stoprocentní recyklace průmyslových a komunálních odpadů organického původu prostřednictvím technologie ERVO.  V případě technologických programů se společnost zaměřuje na inovace a dodávky vybraných SMART TECHNOLOGIÍ a modulových technologií co do své velikosti určené pro malé a střední podniky s možností postupného růstu výrobních kapacit.

V rámci rodinného podnikatelského systému bylo v roce 2019 přijato zásadní rozhodnutí k tomu, aby se jednotlivé specializované společnosti na jedné straně více koncentrovaly na svojí oblast z hlediska odbornosti a kvality služeb, ale aby zároveň vytvářely vzájemně propojený systém, který na sebe logicky navazuje a vzájemně se podporuje a doplňuje tím, že maximálně využívá investice postupně budované společné materiálně technické základny. Takto vzniká systém, kdy v rámci rodinného podnikatelského systému se jednotlivé společnosti specializují následovně: 

Jan Stuna & Co a.s.

se specializuje na zajištění investic, zpracování podnikatelských projektů, na obchod s technologiemi dle schválených programů a projektů, na koordinaci mezinárodní výrobní kooperace a na obchod s vybranými komoditami.

HAKUS a.s

se specializuje na obchod s komoditami dle schválených obchodních programů, na provoz investic v oblasti COLLECTION POINT.

MBB Technik spol. s r.o.

se specializuje na výrobu a výrobní kooperaci.

OOO MBB GROUP

se specializuje na export import mezi Evropskou Unií – Euro-Asijskou Unií, na dodávky technologií a zařízení vyrobených na území Ruské Federace ve prospěch schválených investičních projektů.

Stuna Holding

JSCO

HAKUS

MBB TECHNIK

STUNA SPACE

Sídlo společnosti

Nečišská 451

440 01 Dobroměřice

Czech Republic

 

Obchodní informace

Obchodní rejstřík

Ochrana osobních údajů

 

Kontaktní informace

+420 415 679 995

info@jsco.cz