Komodity

Domů » Komodity

Společnost Hakus a.s. zajišťuje výkup a následný prodej hotových produktů od významných producentů v Ruské federaci a v Evropské unii. Umožňuje-li to situace na trhu, vykupuje společnost Hakus a.s. základní suroviny a zhotovuje výrobky na svůj náklad a pod svojí kontrolou.

 

 

Kvalitně

Zaměřujeme se na výběr produktů a surovin plně odpovídající kvalitativním požadavkům našich zákazníků. Zde nám velmi pomáhá dlouhodobá zkušenost a specializace z jednotlivých oborů a zahraničních trhů. Za pomoci specialistů z oboru a akreditovaných nezávislých laboratoří, prověřujeme kvalitu dodávaných produktů. Kontrolujeme proces výroby, zpracování surovin a skladování hotových výrobků.

Levně

Ve vztahu k požadované kvalitě vyhledáváme pro zákazníka zajímavé cenové relace jednotlivých surovin, ale i hotových výrobků. Při organizaci dodávek do místa určení se zaměřujeme na optimalizaci logistických cest a prostředků a s tím spojených nákladů. V případě požadavku zákazníka zajišťujeme pomocí vlastních skladovacích kapacit postupné dílčí dodávky na základě schválených harmonogramů s cílem snížení nutných výrobních zásob a vázaných finančních zdrojů našich zákazníků.

Operativně a včas

K operativní distribuci využíváme stálých skladů jak v České Republice, tak i na území Ruské Federace. V případně nutnosti dalšího krátkodobého skladování, především pak větších objemů výrobních surovin, využíváme prověřených logistických a skladovacích center, na základě smlouvy o spolupráci. Naším cílem je, aby zboží bylo operativně dostupné pro konečného zákazníka, tak abychom eliminovali nebezpečí poruch pravidelného zásobování.