Chmel

Domů » Komodity » Chmel

Společnost Hakus a.s pocházející z Žatecké oblasti může nabídnout velké množství českých a evropských chmelových odrůd. Naším hlavním zájmem jsou České odrůdy, ale nabízíme i Německé, Belgické, Polské a Slovinské chmelové odrůdy.

Disponujeme dostatečně velkou skladovací kapacitou, s kterou nabízíme dostatečně velké portfolio chmelových odrůd, které nejsou v podvědomí zákazníků tak zakořeněné. Díky těmto skladovacím kapacitám jsme schopni zaručit pravidelné a kvalitní dodávky dle konkrétních požadavků a přání zákazníků.

Na základě dlouholetých zkušeností s pěstováním a zpracováním chmele můžeme nabídnout odborný přístup spojený s pružným dodáním kvalitního zboží.
Očekáváme a budeme rádi za každou Vaši poptávku na konkrétní odrůdy chmele v jakémkoliv množství, abychom mohli připravit konkrétní nabídku.

„Společnost Hakus a.s. bude vždy podporovat Žatecký poloraný červeňák s ohledem na tradici našeho českého chmelařství a s ohledem na jeho významnost a světovou jedinečnost.“

 

Popis chmele

Chmel se rozděluje dle výtěžnosti produkce α kyselin, jejich složení a kvality aróma na aromatické, hořké a hybridní odrůdy. Chmel je zpracován a balen dle přání a požadavků zákazníků. Při tomto procesu probíhá podle zákona o ochraně chmele též ověřování chmele. Hlávky chmele jsou nejčastěji upravovány následujícím způsobem:

Hlávkový chmelGranulovaný chmelChmelový extrakt
Hlávkový chmel
Je nejjednodušší a nejstarší formou balení hlávek. Hlávky se přetřídí (odstraní se biologické nečistoty a mechanické příměsi), následně se lisují na vysokotlakých lisech. Jako obal slouží tkanina z umělé vlákniny. Hmotnost jednoho balení vychází z požadavku zákazníka. Lisováním se sníží objem a omezí přístup vzduchu, přesto při delším skladování dochází k oxidaci a následnému snižování obsahu hořkých látek.
Granulovaný chmel
Je nejrozšířenější forma úpravy a balení. Hlávky vysušené na vlhkost 6,5 – 8,5 % jsou jemně rozemlety, slisovány do granulí o průměru 6 mm, baleny do bariérové folie vakuově nebo do inertní atmosféry (CO2, N2). Granulovaný chmel je upravován dvěma způsoby.
Chmelový extrakt
Jsou vyextrahované pivovarsky důležité látky z chmelových hlávek balené do plechových obalů. Pro výrobu extraktu jsou především využívány vysokoobsažné odrůdy chmele. Extrakt je využíván především pro první dávku chmele při vaření piva.

 

Skladování

V čistých suchých a chlazených prostorách, a to ve skladech schválených v souladu s platnou legislativou.

Odběr vzorků se provádí pro analýzu obsahu alfy pro nakupovaný chmel do skladovacích kapacit. Provádí se odběr vzorků pro každou šarži zvlášť před uskladněním. Před uskladněním musí hodnoty odpovídat deklarované kvalitě.

 

Doprava

V klasickém plachtovém návěsu za využití dopravce v souladu s platnou legislativou. Společnost Hakus a.s. zajišťuje dopravu až do místa dodání. Místem a datem dodání se rozumí místo specifikované zákazníkem v konkrétní objednávce. Doprava bude prováděna pomocí specializovaných a k přepravě chmele určených plachtových návěsů.