Oleochemie

Domů » Komodity » Oleochemie

Společnost Hakus a.s. je v oleochemickém odvětví relativně nová. Po třech letech dodávání jednotlivých surovin pro výrobu bionafty 2. Generace nebo do chemických závodů v EU, můžeme dle přání zákazníků bez problému nabídnout a zajistit stabilně kvalitní suroviny. Naše společnost je schopna nabídnout tyto suroviny především z Ruské Federace, Ukrajiny a Běloruska. Seznamovali jsme se se zvyklostmi a specifikou východních trhů. Seznamovali jsme se s těmito komoditami a zároveň seznamujeme východní producenty se zvyklostmi a pravidly zavedenými na  evropském trhu. Díky dlouholetému působení na trzích východní Evropy jsme dostatečně odolní a schopní nabídnout kvalitní a zákazníkům vyhovující suroviny.

Naše společnost neustále vyhledává na území Ruské Federace, Ukrajiny a Běloruska nové spolehlivé výrobce, které bychom mohli začlenit do portfolia schválených výrobců. Pro řešení jednotlivých specifických problémů s nákupem suroviny je vytvořena dceřiná společnost OOO MBB Group, která sídlí v Ruské Federaci a má schopnost tyto problémy řešit osobní účastí operativně na místě.

Pro zlepšování a zefektivňování logistiky, i zde disponujeme dostatečně velkou skladovací kapacitou, s kterou jsme schopni zajistit včasné zásobování. Díky těmto skladovacím kapacitám jsme schopni zaručit pravidelné a kvalitní dodávky dle konkrétních požadavků a přání zákazníků.

Naše společnost nabízí kvalitní, bezpečné a spolehlivé zásobování, které se opírá o několikaleté testování jednotlivých dodavatelů. Soustřeďujeme se na optimalizaci logistiky, nákupních cen a včasné distribuci k zákazníkům v požadované kvalitě.

Společnost Hakus a.s je vždy připravená přijmout, zpracovat a najít co nejlepší řešení pro každou Vaší poptávku.