Rafinované mastné kyseliny

Domů » Komodity » Oleochemie » Rafinované mastné kyseliny

Obecný popis

Rafinované mastné kyseliny jsou získávány z koncentrovaného roztoku získaného při rafinaci jedlých olejů tzv. Soapstock.

 

Parametry

Slunečnicová rafinovaná mastná kyselina

PARAMETR HODNOTA JEDNOTKA ZKUŠEBNÍ METODA
Číslo kyselosti min. 120,00 mg KOH/g ČSN EN 14104
Obsah vody max. 1,00 % hm ČSN EN ISO 12937
Obsah nečistot max. 0,50 % hm ČSN EN 12662
Číslo jodové min. 120,00 mg KOH/g ČSN EN 14111

 

Palmová rafinovaná mastná kyselina

PARAMETR HODNOTA JEDNOTKA ZKUŠEBNÍ METODA
Číslo kyselosti max. 80,00 mg KOH/g ČSN EN 14104
Obsah vody max. 1,00 % hm ČSN EN ISO 12937
Obsah nečistot max. 0,50 % hm ČSN EN 12662

 

Kvalita

Společnost Hakus a.s. dodává zboží, které odpovídá deklarované kvalitě a je ve stavu vhodném ke skladování a dalšímu zpracování.

Kvalitní slunečnicová rafinovaná mastná kyselina, jestliže FFA přesahuje hodnotu 60 %, nečistoty nepřesahují hodnotu 0,50 %, voda nepřesahuje hodnotu 1,0 %
Kvalitní palmová rafinovaná mastná kyselina, jestliže FFA nepřesahuje hodnotu 40 %, nečistoty nepřesahují hodnotu 0,50 %, voda nepřesahuje hodnotu 1,0 %

Odběr vzorků: provádí se odběr vzorků přímo u výrobce pro analýzu obsahu FFA a MIU pro nakupovaný rafinované mastné kyseliny. Provádí se odběr vzorků pro každou přepravní jednotku zvlášť před expedicí k zákazníkovi. Vzorky se odebírají z každé oddělené sekce zvlášť. Odebírají se ze spodní, střední a horní části. Z těchto vzorků se udělá jeden směsný vzorek. Před expedicí k zákazníkovi musí hodnoty odpovídat deklarované kvalitě.

 

Doprava

V autocisternách za využití dopravce v souladu s platnou legislativou. Společnost Hakus a.s. zajišťuje dopravu až do místa dodání. Místem a datem dodání se rozumí místo specifikované zákazníkem v konkrétní objednávce. Doprava bude prováděna pomocí specializovaných a k přepravě mastných kyselin určených autocisteren (obvyklá doba přepravy 4 – 7 dní).