Živočišné tuky

Domů » Komodity » Oleochemie » Živočišné tuky

Obecný popis

Živočišný tuk kategorie 1 je tuková látka, která je vyráběna z těl uhynulých zvířat v souladu s platnou legislativou.

 

Fyzikální vlastnosti

ÚDAJ PARAMETR
Barva Světle až tmavě hnědá
Hustota cca 0,87 g/ml
Skupenství Kapalné při teplotě vyšší jak 40° C

 

Parametry

Živočišný tuk kategorie 1 „PREMIUM“

PARAMETR HODNOTA JEDNOTKA ZKUŠEBNÍ METODA
Číslo kyselosti max. 10,00 mg KOH/g ČSN EN 14104
Obsah vody max. 0,50 % hm ČSN EN ISO 12937
Obsah nečistot max. 0,15 % hm ČSN EN 12662

 

Živočišný tuk kategorie 1 „STANDART 1“

PARAMETR HODNOTA JEDNOTKA ZKUŠEBNÍ METODA
Číslo kyselosti max. 50,00 mg KOH/g ČSN EN 14104
Obsah vody max. 1,00 % hm ČSN EN ISO 12937
Obsah nečistot max. 0,15 % hm ČSN EN 12662

 

Živočišný tuk kategorie 1 „STANDART 2“

PARAMETR HODNOTA JEDNOTKA ZKUŠEBNÍ METODA
Číslo kyselosti max. 80,00 mg KOH/g ČSN EN 14104
Obsah vody max. 1,00 % hm ČSN EN ISO 12937
Obsah nečistot max. 0,15 % hm ČSN EN 12662

Kvalita

Společnost Hakus a.s. dodává zboží, které odpovídá deklarované kvalitě a je ve stavu vhodném ke skladování a dalšímu zpracování.

Vysoce kvalitní živočišný tuk „PREMIUM“ jestliže FFA nepřesahuje hodnotu 5 %, nečistoty nepřesahují hodnotu 0,15%, voda nepřesahuje hodnotu 0,5%
Středně kvalitní živočišný tuk „STANDART 1“ jestliže FFA nepřesahuje hodnotu 25 %, nečistoty nepřesahují hodnotu 0,15%, voda nepřesahuje hodnotu 0,5%
Méně kvalitní živočišný tuk „STANDART 2“ jestliže FFA nepřesahuje hodnotu 40 %, nečistoty nepřesahují hodnotu 0,15%, voda nepřesahuje hodnotu 1 %

 

Skladování

V čistých suchých vyhřívaných nerezových či hliníkových nádržích se zajištěním likvidace od plynů, a to ve skladech schválených v souladu s platnou legislativou.

 

Odběr vzorků

Příjem: provádí se odběr vzorků pro analýzu obsahu FFA a MIU pro nakupovaný živočišný tuk do skladovacích kapacit. Provádí se odběr vzorků pro každou přepravní jednotku zvlášť před uskladněním. Vzorky se odebírají z každé oddělené sekce zvlášť. Odebírají se ze spodní, střední a horní části. Z těchto vzorků se udělá jeden směsný vzorek. Před uskladněním musí hodnoty odpovídat deklarované kvalitě.

Výdej:  před expedicí jednotlivých přepravních jednotek se provádí kontrola čistoty cisterny. Provádí se odběr vzorků pro analýzu obsahu FFA a MIU pro expedovaný živočišný tuk pro zákazníka. Provádí se odběr vzorků pro každou přepravní jednotku zvlášť před expedicí k zákazníkovi. Vzorky se odebírají z každé oddělené sekce zvlášť. Odebírají se ze spodní, střední a horní části. Z těchto vzorků se udělá jeden směsný vzorek. Před expedicí k zákazníkovi musí hodnoty odpovídat deklarované kvalitě.

 

Doprava

V autocisternách za využití dopravce v souladu s platnou legislativou. Společnost Hakus a.s. zajišťuje dopravu až do místa dodání. Místem a datem dodání se rozumí místo specifikované zákazníkem v konkrétní objednávce. Doprava bude prováděna pomocí specializovaných a k přepravě živočišného tuku určených autocisteren (obvyklá doba přepravy 4 – 7 dní).