Technické plodiny

Domů » Komodity » Technické plodiny

Společnost Hakus a.s připravovala obchodní program s technickými plodinami více než dva roky. V době přípravy byla navštívena celá centrální, jižní a severní část Ruské Federace. Navazovali jsme osobní kontakty se zemědělskými prvovýrobci. Studovali jsme rozsah a technickou úroveň pěstování technických plodin a zároveň jejich ekonomiku pěstování. Seznamovali jsme se se zvyklostmi a specifikou východního trhu s těmito komoditami. Zároveň seznamujeme východní prvovýrobce (pěstitele) se zvyklostmi a pravidly zavedenými na evropském trhu.

Naše firma vyhledává na území Ruské Federace, Ukrajiny, Bělorusku a jiných východních zemích spolehlivé prvovýrobce (pěstitele) technických plodin. Zajišťujeme výkup jejich produkce v kvalitě, která je vyhovující a organizujeme odpovídající skladování. Hledáme nejbezpečnější a nejlevnější logistické řešení. Organizujeme přímé dodání až ke konečnému zákazníkovi. Zajišťujeme spolehlivé dopravní společnosti a operativní celní odbavení.

Malý a střední prvovýrobci (pěstitelé) nejsou zpravidla ani po technické či administrativní stránce vybaveni k zajištění přímého vývozu a mnohdy nemají ani přímé napojení na železniční terminály a proto se jejich produkce musí soustředit ve specializovaných výkupech. Ve výkupech se pak musí kontrolovat přesně dodané množství a jeho kvalita. V případě dohody s pěstitelem se realizuje jeho úprava a příprava k expedici konečnému odběrateli.

Velký prvovýrobci (pěstitelé), sami disponují logistickými a skladovacími centry s napojením na železnici a jsou tudíž technicky i administrativně vybaveni k realizaci exportu vyžadují platbu proti skladištním listům. Skladování do doby expedice je za úplatu.

Významnou roli plní naše dceřiná společnost OOO MBB Group, která kontroluje zboží v místě skladování, zajišťuje vzorky pro vlastní analýzy v kontrolní laboratoři a spolupůsobí při zajištění dopravy z místa nakládky do místa určení (zajištění vagonů a podobně). Zajišťuje ochranu zboží proti zcizení a jeho zničení.

Našli jsme řešení všech specifických problémů s výkupem a organizováním jednotlivých dodávek technických plodin z území Ruské Federace a ostatních východních zemí. Vytvořili jsme účinný systém s pomocí naší dceřiné společnosti OOO MBB Group, který dokáže flexibilně a spolehlivě reagovat na nepředvídatelné skutečnosti a požadavky zákazníků.