Hořčice

Domů » Komodity » Technické plodiny » Hořčice

Kvalita

Kvalitní a vhodné ke skladování, jestliže neobsahuje nečistoty, není napadeno hmyzem, nemá cizí pachy, není nezralé, není spálené s nahnědlým až zcela porušeným jádrem, není porostlé či jinak poškozené;
Suché, jestliže je suché přirozeně nebo bylo bezpečným způsobem vysušeno na maximálně 10 %;Čisté, jestliže anorganické nečistoty, části stonků, listů, slupek, tobolek, ostatních semen kulturních i planě rostoucích rostlin, semena prázdná, nebo s úplně vyhlodaným jádrem nepřesahují 1 %;Bez příměsí, jestliže semena ostatních kulturních olejnin, semena porostlá, zlomky semen, semena poškozená škůdci, semena se změněnou barvou slupky, semena nevyzrálá nepřesahují 8 % a neobsahuje živý ani uhynulý hmyz.

Skladování

Jestliže přejímka Zboží probíhá ve skladu třetí strany, bude na jméno společnosti HAKUS vydán skladní list s uvedením aktuálního data. Skladní list nesmí být indosován a nesmí být ani jinak převoditelný a musí vylučovat práva či námitky třetích stran.

Odběr Vzorků

Společnost HAKUS zajistí odběr vzorků na analýzu obsahu oleje, vlhkosti, příměsí (a v případě potřeby také volných mastných kyselin) v renomované laboratoři. Po obdržení výsledků první analýzy jsou obě smluvní strany oprávněny požádat o úplnou kontrolní analýzu. Druhá smluvní strana bude o tom vyrozuměna do 7 pracovních dnů. Náklady ponese žadatel. Průměr obou výsledků bude základem pro úhradu. Jestliže se budou výsledky první a druhé analýzy významně lišit, má každá smluvní strana právo nechat provést třetí analýzu v dohodnuté laboratoři. Poplatek za analýzu ponesou obě smluvní strany rovným dílem. Po provedení třetí analýzy bude jako základ pro úhradu sloužit průměr dvou výsledků, které si budou nejbližší.

Doprava

Doprava může být organizována volně ložené ve vagónech v dohodnuté železniční stanici (kód, název), nebo v pytlích kamionovou přepravou v 50kg pytlích, a nebo v pytlích BIG BAG 500, 750, 1000 kg. Datum dodání (nakládky, předání přepravci) je třeba včas dohodnout a uvést číslo smlouvy. Nakládce musí být přítomen oprávněný zástupce Hakus a.s., OOO MBB Group nebo komisař SGS. S výjimkou zásahů vyšší moci ponese náklady na zdržné, vzniklé při nedodržení sjednaného data přepravy/vykládky či vyzvednutí, strana, která termín nedodržela.