Nabízí spolupráci v několika oblastech prostřednictvím programu investice do finančních půjček zajištěných směnkou.

1. Oblast

Vytvoření podmínek pro neomezované nabídkové řízení na dodávku českého piva (Svijany, Rohozec), Litevského Craftového piva a piva českého charakteru vyrobeného v licenční výrobě na území Ruské Federace.

K tomu je potřeba získat finanční výpomoc ve výši 10-15 milionů Kč nejlépe na období  jednoho roku, nebo 3 let zajištěnou směnkou.

Máte zájem o spolupráci ? 

2. Oblast

Vytvoření podmínek pro realizaci OLEO technologického programu. Jedná se o nákup lisovacích technologií pro výrobu panenského a nerafinovaného rostlinného oleje v hodnotě 35 milionů Kč a jeho následný pronájmem (2-3 roky) s právem odkupu. 

Cílem je dosáhnout ročního obratu JSCO při prodeji OLEO technologie ve výši 70–80 milionů Kč a zároveň vytvoření víceleté smluvní surovinové základny pro společnost HAKUS a.s., která s olejem dále obchoduje.   K tomu je potřeba získat finanční výpomoc ve výši 20-35 milionů Kč nejlépe na období  3 nebo 5 let zajištěnou nakoupeným movitým majetkem a směnkou.

Máte zájem o spolupráci ? 

3. Oblast

Vytvoření podmínek pro realizaci ERVO technologického programu. Jedná se o nákup pozemků a průmyslových hal a objektů pro instalaci a provoz unikátní recyklační technologie ERVO v hodnotě 40-60 milionů Kč a jejich následný pronájmem s právem odkupu a podílu na výsledcích hospodaření ERVO center. 

Cílem je urychlit instalaci minimálně dvou jednotek ERVO, vytvoření dvou předváděcích ERVO center pro 100% recyklaci komunálních, plastových a všech organických průmyslových odpadů a zároveň vytvoření víceleté smluvní surovinové základny pro společnost HAKUS a.s., která s tekutou frakcí (produktem ERVO recyklace) bude dále obchodovat. K tomu je potřeba získat finanční výpomoc ve výši 30-40 milionů Kč nejlépe na období 5 let zajištěnou směnkou a nakoupeným nemovitým majetkem. 

Máte zájem o spolupráci ? 

4. Oblast

Vytvoření podmínek pro získání strategických investorů (minimální výše investice 10 milionů Kč) na EKOLOGICKÉM TECHNOLOGICKÉM PROGRAMU ERVO a COLLECTION POINT s následnou roční produkcí UCOS (tekuté frakce ERVO) ve výši 7 200 tun v hodnotě 97 milionů Kč.

K tomu je potřeba získat V ROCE 2021 finanční výpomoc ve výši 200-250 milionů Kč na nákup technologie ERVO a COLLECTTION POINT nejlépe na období  6, 7, 8 let zajištěnou směnkou s vyjednanými individuálními podmínkami kombinující základní roční úrokovou sazbu s podílem na výsledcích hospodaření a se zástavou provázaného nemovitého a movitého majetku ERVO a COLLECTION POINT CENTER.  V ROCE 2022 finanční výpomoc ve výši 200-250 milionů Kč na nákup technologie ERVO a COLLECTTION POINT za obdobných podmínek jako v roce 2021 s následnou produkcí 14 400 tun UCOS v prvotní hodnotě 210 milionů Kč a po úpravě prostřednictvím COLLECTION POINT v hodnotě 310 milionů Kč ročně. 

Máte zájem o spolupráci ? 

5. Oblast

Vytvoření podmínek pro získání šesti strategických investorů (minimální výše investice 10 milionů Kč), případně dvou až tří strategických partnerů pro odkoupení podílů CEPEHADA, HAKUS, PETERKA, BENEŠ na společnosti MBB Technik spol. s.r.o. (MBBT) s cílem stabilizovat produkci na úrovni minimálně dvou milionů Kč měsíčně s pomocí strategických partnerů a zjednodušit spoluvlastnickou strukturu společnosti MBBT s pomocí strategických investorů a společnost jako celek refinancovat s pomocí bankovních institucí na období 8-10 let.

K tomu je potřeba získat finanční výpomoc ve výši 40-50 milionů Kč nejlépe na období  5 let zajištěnou směnkou s vyjednanými individuálními podmínkami kombinující základní roční úrokovou sazbu s podílem na výsledcích hospodaření společnosti, případně se zástavou na nemovitém majetku společnosti. 

Máte zájem o spolupráci ? 

Schválené produkty na rok 2021 pro využití investory

Finanční půjčka JSCO

zajištěna směnkou na období 1 rok

6,7% p.a

Výplata výnosu kvartální nebo roční.

Finanční půjčka JSCO

zajištěna směnkou na období 3 let

7,2% p.a

Výplata výnosu kvartální nebo roční.

Finanční půjčka JSCO

zajištěna směnkou na období 5 let

7,7% p.a

Výplata výnosu kvartální nebo roční.

Stuna Holding

JSCO

HAKUS

MBB TECHNIK

STUNA SPACE

Sídlo společnosti

Nečišská 451

440 01 Dobroměřice

Czech Republic

 

Obchodní informace

Obchodní rejstřík

Ochrana osobních údajů

 

Kontaktní informace

+420 415 679 995

info@jsco.cz