Nabízí spolupráci v několika oblastech.

1. Oblast

Vytvoření podmínek pro realizaci EKOLOGICKÉHO programu. Jedná se o nákup pozemků, průmyslových hal a objektů na území Ruské Federace pro instalaci a provoz technologií EKOLOGICKÉHO PROGRAMU v hodnotě 40-60 milionů Kč  a jejich následný pronájmem (2-3 roky) s právem odkupu a podílu na výsledcích hospodaření EXPERIMANTÁLNĚ VÝROBNÍCH A CERTIFIKAČNÍCH CENTER.

Cílem je  urychlit instalaci a certifikaci technologií ekologického programu na území Ruska

Máte zájem o spolupráci ? 

2. Oblast

Vytvoření podmínek pro získání strategických investorů  na budování COLLECTION POINT CENTER v Ruské Federaci s následnou roční produkcí UCOS ve výši 7 200 tun v hodnotě 97 milionů Kč.

K tomu je potřeba získat finanční výpomoc nákup technologií COLLECTTION POINT s vyjednanými individuálními podmínkami kombinující základní roční úrokovou sazbu s podílem na výsledcích hospodaření a se zástavou provázaného nemovitého a movitého majetku COLLECTION POINT CENTER.

Máte zájem o spolupráci ? 

3. Oblast

Vytvoření podmínek pro získání strategického investora společnosti MBB Technik spol. s.r.o. (MBBT) s cílem stabilizovat produkci na úrovni minimálně tří milionů Kč měsíčně a s pomocí strategického investora společnost jako celek refinancovat.

Máte zájem o spolupráci ? 

Stuna Holding

JSCO

HAKUS

MBB TECHNIK

STUNA SPACE

Sídlo společnosti

Nečišská 451

440 01 Dobroměřice

Czech Republic

 

Obchodní informace

Obchodní rejstřík

Ochrana osobních údajů

 

Kontaktní informace

+420 415 679 995

info@jsco.cz