Smart Technologie

Domů » Služby » Smart Technologie
Smart Brewery Lisovna kompakt GasiFlex Degguming Methylester

 

V této oblasti společnost nabízí svým partnerům dodávky takzvaných mobilních, nebo jinak nazývaných takzvaných kontejnerových SMART technologií.

Tyto SMART technologie se vedle toho, že se jedná o poslední vývojovou inovaci v daném oboru, vyznačují jednoduchým napojením na stávající stavební a komunikační infrastrukturu. Stavební připravenost si zajišťuje lokální partner na své náklady.

Tyto technologie jsou rozměrově hodnoceny jako MIKRO, nebo MINI technologie a skutečně se vejdou do jednoho či více kontejnerů, jejichž rám tvoří základní konstrukční rozměry pracovní sekce. Z tohoto důvodu je jejich montáž na místě provozu velmi jednoduchá a zároveň je jednoduchá i jejich obsluha.

Jejich mobilita, jednoduché začlenění do stávajících výrobních kapacit, jednoduchost obsluhy je předurčuje k tomu, aby byly společností nakoupeny, dodány na místo určení, namontovány v režii společnosti. Aby společnost zajistila zaškolení obsluhy a záruční servis. Aby spolu s lokálním partnerem tyto kapacity provozovala, či je lokálnímu partnerovi pronajímala s následným jeho odkupem a lokální partner splácel nájem (kupní cenu) produkcí, jež na těchto kapacitách vzniká. Tato produkce je pak dále realizována na trhu prostřednictvím systému STUNA HOLDING.

Tímto se budují pevné obchodně výrobní vztahy, které umožňují pravidelně uspokojovat významné odběratele v Evropské unii. Tímto systémem se dosahuje zajímavé přidané hodnoty na všech stádiích přípravy, nákupu, dodávky a provozu SMART TECHNOLIGIÍ a to nejen pro HOLDING STUNA, ale i pro místního partnera. Spojením sil jednotlivých účastníků se tak zvyšuje potenciál v realizaci projektů a zrychluje se rozšíření moderních technologií v praxi.