Výrobní kooperace

Domů » Služby » Výrobní kooperace

V této oblasti společnost nabízí svým partnerům služby při projektování a přípravě mezinárodní výrobní kooperace v odvětví strojírenské výroby, v odvětví zpracovatelského průmyslu při zpracování surovin, materiálů a produktů a to jak průmyslové tak zemědělské výroby a v odvětví zpracování odpadů a jejich další recyklaci pro novou výrobu a využití v energetice.

Zvláštní pozornost je věnována projektu FORMY, kde se jedná o vybudování centra na čištění, údržbu, opravu, výrobu dílů a celých licích forem jednak na bázi vlastních výrobních kapacit koncentrovaných ve společnosti MBB Technik spol. s r.o. a jednak ve spolupráci s vybranými a prověřenými systémovými českými specializovanými kapacitami v tomto oboru. Vše pak směřuje k mezinárodní kooperaci v rámci EU, ale také s Ruskem, kde je velmi dynamický a rostoucí nenasycený trh.

Dále pak společnost nabízí činnost spočívající ve správě a řízení schválených projektů mezinárodní kooperace včetně ekonomické a finanční supervize a podpory.