Zaměřujeme se především na

=

Podporu výkupu a realizace produktů na mezinárodních trzích vyprodukovaných s pomocí SMART technologií a menších investičních celků dodaných Jan Stuna & Co, provozovaných ve vlastní režii ve spolupráci s lokálním partnerem – zemědělským producentem.

=

Komplexní organizaci budoucí investice do vybraných zemědělských podniků ve třetích zemích 100% zajištěných vlastnictvím zemědělské půdy.

=

Zajištění dílčích služeb souvisejících s realizací schválených investic ve vybraných lokalitách a to například vyjednání podmínek s lokálními partnery, místně příslušnými administrativními orgány, zpracování studií proveditelnosti, business plánů, předprojektové a projektové dokumentace a poskytování inženýringové služby v průběhu realizace investičního projektu a na získávání všech dostupných lokálních podpor, subvencí a dotací.

=

Zajištění výrobní, ekonomické, účetní, organizační, právní a obchodní supervize v oblasti investic do strojírenské výroby.

=

Zajištění výrobní, ekonomické, účetní, organizační, právní a obchodní supervize v oblasti investic do zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských komodit, dodavatelů surovin a materiálů.

=

Podporu a rozvoj projektů jako, je například dodávání pivovarnických mikro a mini technologií do zemí Euro-Asijské Unie, Austrálie a do Jihovýchodní Asie, pod značkou „ČESKÉ PIVO“ a podobně.

Strategie & vize naší společnosti

Prostřednictvím obchodních zastoupení při realizaci dodávek vybraných technologií získávat klíčové informace o ekonomické a finanční situaci v daných oblastech a podnikatelských subjektech či ve vybraných oborech výrobní a zpracovatelské činnosti pro další rozvoj budoucích obchodních a investičních aktivit naší skupiny, a to jak v zemědělské, tak v průmyslové oblasti.

Vybrané SMART TECHNOLOGIE prodávat proti dodávkám na nich produkovaných komodit, pronajímat technologie s následným odprodejem, s lokálními partnery je provozovat a získávat tak pro společnost HAKUS pevnou vazbu na místní surovinovou základnu za předem definovaných cenových a obchodních podmínek.

Vytvářet dlouhodobé smluvní vztahy a získávat stabilní přístup k surovinám, materiálům a produktům dále obchodovatelným v mezinárodním zahraničním obchodě a zapojit je maximálně do realizace rodinných obchodních programů.

Investovat především do nákupu, provozu a následného prodeje vysoce mobilních SMART TECHNOLOGIÍ (technologie kontejnerového typu) napojených na hlavní obchodní programy skupiny tak, aby se projevil maximální synergický efekt více stupňovité tvorby přidané hodnoty v jednom obchodně investičním programu.

Máte zájem o spolupráci ? 

Stuna Holding

JSCO

HAKUS

MBB TECHNIK

STUNA SPACE

Sídlo společnosti

Nečišská 451

440 01 Dobroměřice

Czech Republic

 

Obchodní informace

Obchodní rejstřík

Ochrana osobních údajů

 

Kontaktní informace

+420 415 679 995

info@jsco.cz